Polityka Prywatności

Szanowni Państwo.

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych ( RODO ). Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Informacja o ochronie danych osobowych.

Osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące IDG , osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej informujemy , iż zastosowanie wobec nich w zakresie danych osobowych znajdują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.H.U. DUET, Piotr Bęben z siedzibą w Krośnie przy ul. Naftowej 18, 38-400 Krosno, NIP: 6842525829, Regon: 181039734.

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem wskazanym powyżej lub pod adresem e-mail : rodo@torbyduet.pl

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych takich jak:

 • Imię i Nazwisko,
 • Adres zamieszkania,
 • Adres poczty elektronicznej,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ustęp 1 litera b, c if RODO to jest :

 • w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną.

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wykonania umowy/przygotowania wyceny.

Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie bedą przekazywane podmiotom trzecim, Państwom trzecim oraz Organizacjom Międzynarodowym.” Za wyjątkiem danych przekazywanych podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, m.in. firmom księgowym, spedycyjnym lub transportowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Odbiorcami danych będą jednak Instytucje upoważnione z mocy prawa takie jak:

 • Instytucje Państwowe,
 • Urzędy,
 • Organy Administracji Publicznej,
 • Sądy,
 • Organy Ścigania oraz Wszystkie Instytucje i Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa do otrzymywania informacji.

Państwa dane osobowe będą przez P.P.H.U. DUET, Piotr Bęben przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji uzasadnionych interesów firmy.W tym do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Ponadto przysługuje Pani/Panu:

 • żądanie od Administratora na podstawie art. 15 RODO dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądanie od Administratora na podstawie art. 16,17,18 RODO sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • zgodnie z art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • zgodnie z art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • zgodnie z art. 77 RODO prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 • kontakt pisemny pod adresem : P.P.H.U. DUET, Piotr Bęben, ul. Naftowa 18, 38-400 Krosno,
 • kontakt e-mailowy pod adresem : rodo@torbyduet.pl

Zapewniamy Państwa ,że Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie możliwe środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą , zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem , wykorzystaniem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dane Kontaktowe

P.P.H.U "Duet" Piotr Bęben

Adres:
ul. Przemysłowa 3B
38-457 Szczepańcowa

Darmowa Wycena